Hoedaibia, Verdrag van

Plaats waar in 628 na Christus verdrag tot wapenstilstand (hoedna) tussen Mohammed en Qoeraisj werd overeengekomen