Parabels

Een kort verhaal, gewoonlijk gesitueerd in het dagelijks leven, dat dient om een lering te illustreren.

Jezus sprak vaak in parabels of gelijkenissen, onder ander over het Koninkrijk van God.

In de bijbel:

Gelijkenis van de zaaier
Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
Gelijkenis van de liefhebbende vader (Gelijkenis van de verloren zoon)
Gelijkenis van de onrechtvaardige rechter
De onrechtvaardige rentmeester
Gelijkenis van de goede herder
Gelijkenis van de talenten
Gelijkenis van de ponden
De tien maagden
De rijke man en de arme Lazarus
De rijke dwaas
De arbeiders in de wijngaard
De pachters van de wijngaard
Het koninklijk bruiloftsmaal

In de koran:

God stelt gelijkenissen voor de mensen als vermaningen: 24:34; 25:39; 29:43; 59:21