Sjariah

Letterlijk pad dat naar water leidt. Gewoonlijk wordt er de islamitische wet mee bedoeld. De voornaamste wetscholen ( fiqh scholen) die islamitische wet bepalen zijn: Hanafi, Sjafii, Maliki en Hanbali. De juristen (faqih) categoriseren zaken en daden van verplicht (fard) tot aanbevolen (haraam) door gebruik te maken van de bronnen (oesoel).

De belangrijkste secties van de sjaria zijn:

In de bijbel

Geen referenties

In de koran

Geen referenties

In de ahadieth

 

Artikelen