2020 ரமளான் தொடர் கட்டுரைகள்

(இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம் 1000 சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்கள்)

சின்னஞ்சிறு கேள்விகள் 540ஐ மட்டும் படிக்க இங்கு சொடுக்கவும்,  பதில்களை படிக்க கீழ்கண்ட தொடுப்புக்களை சொடுக்கவும்

பாகம் 1 (500 கேள்வி பதில்கள்) 

PDF download - 554 Pages - 4.6 MB

 1. குர்‍ஆன் - கேள்விகள் பதில்கள் (1 - 30 வரை) - பாகம் 1

 2. குர்‍ஆன் - கேள்விகள் பதில்கள் (31 - 60 வரை) - பாகம் 2

 3. பைபிள் - கேள்விகள் பதில்கள் (61 - 90 வரை) - பாகம் 3

 4. முஹம்மது - கேள்விகள் பதில்கள் (91 - 120 வரை) - பாகம் 4

 5. அல்லாஹ் & யெகோவா - கேள்விகள் பதில்கள் (121 - 150) - பாகம் 5

 6. கிறிஸ்தவம் - கேள்விகள் பதில்கள் (151-180 வரை) -  பாகம் 6

 7. இஸ்லாமிய கலைச்சொற்கள்(அகராதி) - கேள்விகள் பதில்கள் (181-210 வரை) -  பாகம் 7

 8. இஸ்லாம் - கேள்விகள் பதில்கள் (211 - 240 வரை) - பாகம் 8

 9. 'ஹதீஸ்கள்/சீரா' -  கேள்விகள் பதில்கள் (241 - 270 வரை) - பாகம் 9

 10. பெண்கள் - கேள்விகள் பதில்கள் (271 - 300 வரை)' - பாகம் 10

 11. குர்‍ஆன்  - கேள்விகள் பதில்கள் (301 - 330 வரை) - பாகம் 11

 12. முஹம்மது - கேள்விகள் பதில்கள் (331 ‍ 360 வரை) - பாகம் 12

 13. "இஸ்லாமிய கலைச்சொற்கள்/அகராதி" - கேள்வி பதில்கள் (361 - 390) - பாகம் 13

 14. இஸ்லாம் - கேள்விகள் பதில்கள் (391 - 400 வரை) - பாகம் 14

 15. கிறிஸ்தவம்  - கேள்விகள் பதில்கள் (401 - 420 வரை) - பாகம் 15

 16. பைபிள் - கேள்வி பதில்கள் (421 - 430) - பாகம் 16

 17. சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்கள் 431 – 450: இஸ்லாமும் கிறிஸ்தவமும் விமர்சனங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவைகளா? - பாகம் 17

 18. பைபிள், கேள்விகள் 451 லிருந்து 470 வரை - பாகம் 18

 19. பைபிள், கேள்விகள் 471 லிருந்து 480 வரை - பாகம் 19

 20. சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்கள்: பைபிள், கேள்விகள் 481 லிருந்து 490 வரை - பாகம் 20

 21. சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்கள்: முஹம்மது - 100 சரித்திர புருஷர்களில் முதலாவது இடம் பிடித்தவர் (491-500) - பாகம் 21

 22. சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்கள்: குர்‍ஆன், கேள்விகள் 501 லிருந்து 510 வரை - பாகம் 22

 23. சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்கள்: தலைப்பு எருசலேம், கேள்விகள் 511 - 520 வரை - பாகம் 23

 24. சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்கள்: தலைப்பு எருசலேம், கேள்விகள் 521 லிருந்து 530 வரை - பாகம் 24

 25. சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்கள்: தலைப்பு குர்‍ஆன், கேள்விகள் 531 லிருந்து 540 வரை - (பாகம் 25)
 26. <br/>
 27. சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்கள்: தலைப்பு - பிரிண்ட் (1924) குர்‍ஆன் & ஹ‌ஃப்ஸ் குர்‍ஆன், கேள்விகள் 541 லிருந்து 550 வரை - (பாகம் 26)

இதர ரமளான் தொடர் கட்டுரைகள்

உமர் கட்டுரைகள் பக்கம்