டாக்டர் ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு மறுப்புக்கள்

ஜூலை 2016 -  பாங்களாதேஷ் தாக்குதல் - தீவிரவாதிகளுக்கு ஜாகிர் நாயக் மறைமுக வழிகாட்டியா?

Dr. ஜாகிர் நாயக்கை திட்டாதீர்கள்! தொடர் கட்டுரைகள்

இதர கட்டுரைகள்:

தமிழ் இஸ்லாமிய அறிஞர்களுக்கு மறுப்புக்கள் மற்றும் கட்டுரைகள்