குர்-ஆனில் மறுபதிவு செய்யப்பட்ட பைபிளின் நிகழ்ச்சிகள் (பழைய ஏற்பாடு)

தாவீது மற்றும் சாலொமோன்

முக்கிய குர்-ஆன் வசனங்கள்:  21:79-82,  27:15-45, 34:10-19, 38:20-39

 1. தாவீது எச்சரிக்கப்படுகிறார்: 38:26-29
 2. தாவீதுக்கு அல்லாஹ் இராஜ்ஜியத்தையும், ஞானத்தையும் தருகிறார்:  2:251, 38:20, cf.  21:78,  27:15
 3. நேர்மையாக தீர்ப்பு வழக்க தாவீதுக்கு கட்டளை: 38:26, cf. 38:20
 4. தாவீதும், சாலொமோனும் தீர்ப்பு செய்கிறார்கள்:  21:78
 5. தாவீதும் இரண்டு வழக்காளிகளும்: 38:21-25
 6. தம்மை மேன்மைபடுத்தியற்காக அல்லாஹ்விற்கு நன்றிச் சொல்லும் தாவீது:  6:84,  27:15
 7. சங்கீதங்களின் ஆசிரியராகிய தாவீது:  4:163,  17:55
 8. தாவீதுக்கு வசப்பட்டு இருந்த மலைகள்:  21:79
 9. மலைகளும், பறவைகளும் அல்லாஹ்வை புகழுவதற்காக ஒன்று கூட்டப்பட்டது: 34:10, 38:18-19
 10. தாவீது இராணுவ ஆயுதங்களைச் தயாரிக்கிறார்:  21:80, 34:10-11
 11. இஸ்ரவேலில் உள்ள நம்பிக்கையற்றவர்களை தாவீது சபிக்கிறார்:  5:78
 12. தாவீதின் அடுத்த வாரிசு, சாலொமோன்:  27:16, 38:30
 13. சாலொமோன் ஜெபிக்கிறார்: 38:35
 14. சாலொமோனின் ஞானம்:  27:15, cf.  21:79
 15. பறவைகளின் மொழியை புரிந்துக்கொள்ளும் சாலொமோன்; எல்லாம் அவருக்கு வசமாகிறது:  27:16
 16. காற்றுக்கு கட்டளையிடும் சாலொமோன்:  21:81, 34:12, 38:36
 17. சாலொமோனுக்காக செம்பு ஊற்று: 34:12
 18. ஆவிகளை ஆட்சி செய்யும் சாலொமோன்:  21:82, 34:12-13, 38:37-39
 19. சாலொமோனின் காலத்தில் சோதனைக்கு உட்பட்ட தேவதூதர்கள்:  2:102-103
 20. சாலொமோன் விளங்குகளை பார்வையிடுகிறார்:  27:17,20-21
 21. ஷேபா இராணியைப் பற்றி ஹுபி பறவையின் அறிக்கை:  27:22-26
 22. ஷேபா இராணியின் இருப்பிடம்: 34:15
 23. ஷேபா இராணியின் ஆசையும் பாவமும்: 34:18-19
 24. ஷேபா இராணியின் அவநம்பிக்கை மற்றும் தண்டனை: 34:16-17
 25. சாலொமோன் ஹூபி பறவையை அனுப்புகிறார்:  27:27-28
 26. ஷேபாவின் இராணி தன் மந்திரிகளுடன் பேசுகிறார்:  27:29-35
 27. சாலொமோனின் பதில்: 27:36-37
 28. இராணியின் சிம்மாசனத்தை கொண்டுவரும் சாலொமோன் கட்டளையிடுகிறார்: 27:38-40
 29. இராணியின் சிம்மாசனத்தை அடையாளம் கண்டுபிடிக்காத படி செய்கிறார்:  27:41
 30. சாலொமோன் இராணியை தவறான வழியில் நடந்த முயற்சிக்கிறார்: 27:42-44
 31. இராணி அல்லாஹ்வை அங்கீகரிக்கிறார்: 27:44
 32. சாலொமோனும் போர்க்குதிரையும்: 38:31-33
 33. சாலொமோன் மன்னிப்பு கேட்கிறார்: 38:34
 34. சாலொமோனும் எறும்பும்:  27:18-19
 35. சாலொமோனின் மரணம்: 34:14

குர்-ஆனில் மறுபதிவு செய்யப்பட்ட பைபிளின் நிகழ்ச்சிகள்

இதர குர்-ஆன் சம்மந்தப்பட்ட கட்டுரைகள்