Kaptan Custo ve Astronot Neil Armstrong Müslüman değildi!

Kaptan Custo (Cousteau)'nun gerçekten müslüman olduğu doğru mudur? Yoksa bu bir yalan mıdır?  Jaques Cousteau 'nun kendi kurumunun Fransızca, İngilizce ve Türkçe açıklamasını okuyun. Gerçekleri araştırıyorsanız lütfen bu yazının devamını okumaya devam edin! Kaptan Custo'nun yıllar önce Atlantik Okyanusu ile Atlas Okyanusunun birleşmediğini ve karışmadığını farketmesi üzerine müslüman olduğu iddia edilmektedir. Hemen herkesin dilinde Kaptan Custo'nun müslüman olduğu zannedilmektedir. Acaba gerçekten de müslüman oldu mu? Bunu kendi kuruluşu olan 'Kaptan Custo Kuruluşu'nun açıklamasından öğrenmemiz gerekir.

Original letter of clarification from the Cousteau Foundation (in French) (photocopy). English translation by Dr. William F. Campbell: Fondation Cousteau

Monsieur Charles TUCKER
11A Chemin de Pennachy
69230 ST GENIS LAVAL


FC/DC
Paris, November 2, 1991

Sir,

We have received your letter and we thank you for your interest in our activities.

We state precisely to you that Commander Cousteau has not become a Muslim and that this rumor passes around without foundation.

Very cordially,


Didier CERCEAU chargé de mission

--------------------------------------------------------------------------------
Türkçe Çevirisi şöyledir:
Cousteau Kurumunun durumu açıklığa kavuşturmak için yazdığı orijinal mektup(Fransızca'dan Fotokopi)

Türkçe çevirmen Gökhan (WebServant_G):


Cousteau Kurumu

Sayın Charles TUCKER
11A Chemin de Pennachy
69230 ST GENIS LAVAL


FC/DC
Paris, Kasım 2, 1991

Sayın ilgili,

Mektubunuzu aldık ve etkinliklerimizle ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz.

Saygıdeğer Cousteau müslüman olmamıştır ve bu dedikodu kurumumuzun haberi olmadan yayılmıştır.

Yüksek Saygılarımla,Didier CERCEAU
chargé de mission
(Kurum Sorumlusu/Yetkilisi)--------------------------------------------------------------------------------
Yukarıdan da görüldüğü gibi Jaques Cousteau hiç bir zaman Müslüman olmamıştır. Kaptan Jaques Cousteau 25 Haziran 1997, Çarşamba günü sabahı vefat etmiştir. Cenazesi bir camide değil Paris'teki Notre Dame Katedralinde yapılmıştır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.
Image Astronot Neil Armstrong müslüman değildir!


Astronot Neil Armstrong'un ayda ezan sesi duymasından sonra müslüman olduğu dedikodusu doğru mudur? Gerçekleri araştırıyorsanız, İngilizce ve Türkçeye çevrilen kendi yazılı açıklamasını okuyun.


Aşağıda hem İngilizce hem de Türkçe olarak yazıları bulacaksınız. Astronot Neil Armstrong'un ayda ezan sesini duyduktan sonra müslüman olmadığına ilişkin kanıtları aşağıda bulacaksınız.

İNGİLİZCE

In the following some statements about this issue, authorised by Mr. Armstrong, to speak on his behalf.


NEIL A. ARMSTRONG
LEBANON, OHIO 45036

July 14,1983

Mr. Phil Parshall Director Asian Research Center International Christian Fellowship 29524 Bobrich
Livonia, Michigan 48152

Dear Mr. Parshall:

Mr. Armstrong has asked me to reply to your letter and to thank you for the courtesy of your inquiry.

The reports of his conversion to Islam and of hearing the voice of Adzan on the moon and elsewhere are all untrue.

Several publications in Malaysia, Indonesia and other countries have published these reports without verifi- cation. We apologize for any inconvenience that this
incompetent journalism may have caused you.

Subsequently, Mr. Armstrong agreed to participate in a telephone interview, reiterating his reaction to these nuke_stories. I am enclosing copies of the United States
State Department's communications prior to and after that interview.

Sincerely

Vivian White
Administrative Aide


--------------------------------------------------------------------------------

Aşağıdaki ifadelerden bazıları Bay. Armstrong tarafından yetkilendirilerek, onun adına yazılmıştır.


NEIL A. ARMSTRONG
LÜBNAN, OHIO 45036

Temmuz 14,1983

Bay. Phil Parshall Direktör
Asya Araştırma Merkezi
Uluslararası Hristiyan Topluluğu
29524 Bobrich
Livonia, Michigan 48152

Sevgili Bay. Parshall:

Bay. Armstrong mektubunuzu yanıtlamamı ve nazik sorunuz için teşekkür etmemi istedi.

İslama dönme ve ayda veya herhangi biryerde ezan sesini duyduğuna ilişkin raporların hepsi doğru değildir.

Malezya,Endonezya ve diğer ülkelerde bu raporlar doğrulanmadan basılmıştır. Biz bu yetersiz ve uygun olmayan gazeteciliğin size olan olumsuz etkilerinden dolayı özür dileriz.

Sonradan, Bay. Armstrong telefon ile görüşmeyi kabul ederek, kendisi hakkındaki hikayelere tepkisini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun iletişim öncesi ve sonrası ifadesinin bir kopyasını ekleyerek mektubunu kapatıyorum.

İçtenlikle

Vivian White
Yönetici Yardımcısı


--------------------------------------------------------------------------------

Yorumlar:Yukarıdaki metin ile aynı olan elimizdeki fotokopideki Bay Armstrong'un adresi ve telefon numarası silinmiştir.

İNGİLİZCE
ABD Senatosu Bölümü İslami ülkelerdeki tüm elçiliklere aşağıdaki ifadeyi göndermiştir:


P 04085 0Z MAR 83 ZEX
FM SECSTATE WASHD C TO ALL DIPLOMATIC AND CONSULAR POSTS PRIORITY BI UNCLAS STATE 056309

FOLLOWING REPEAT SENT ACTION ALL EAST ASIAN AND PACIFIC DIPLOMATIC POSTS DID MAR 02.

QUOTE: UNCLAS STATE 056309 E.O. 12356: N/A TAGS: PREL, PGOV, US, ID SUBJECT: ALLEGED CONVERSION OF ENIL ARMSTRONG TO ISLAM
---------------------------------------------

REF: JAKARTA 3081 AND 2374 (NOT ..)

1. FORMER ASTRONAUT NEIL ARMSTRONG, NOW IN PRIVATE BUSINESS, HAS BEEN THE SUBJECT OF PRESS REPORTS IN
EGYPT, MALAYSIA AND INDONESIA (AND PERHAPS ELSEWHERE) ALLEGING HIS CONVERSION TO ISLAM DURING HIS LANDING ON
THE MOON IN 1969. AS A RESULT OF SUCH REPORTS, ARMSTRONG HAS RECEIVED COMMUNICATIONS FROM INDIVIDUALS

AND RELIGIOUS ORGANIZATIONS, AND A FEELER FROM AT LEAST ONE GOVERNMENT, ABOUT HIS POSSIBLE PARTICIPATION IN
ISLAMIC ACTIVITIES.

2. WHILE STRESSING HIS STRONG DESIRE NOT TO OFFEND ANYONE OR SHOW DISRESPECT FOR ANY RELIGION, ARMSTRONG HAS ADVISED DEPARTMENT THAT REPORTS OF HIS CONVERSION TO ISLAM ARE INACCURATE.

3. IF POST RECEIVE QUERIES ON THIS MATTER, ARMSTRONG REQUESTS THAT THEY POLITELY BUT FIRMLY INFORM QUERYING PARTY THAT HE HAS NOT CONVERTED TO ISLAM AND HAS NO CURRENT PLANS OR DESIRE TO TRAVEL OVERSEAS TO PARTICIPATE IN ISLAMIC RELIGOUS ACTIVITIES.


Click here to view the scanned photocopy of this above note from the US State Department.


--------------------------------------------------------------------------------
TÜRKÇE
ABD Senatosu Bölümü İslami ülkelerdeki tüm elçiliklere aşağıdaki ifadeyi göndermiştir:


P 04085 0Z MAR 83 ZEX
FM SECSTATE WASHD C
TÜM DİPLOMATİK AND ELÇİLİKLER GÖNDERİM ÖNCELİ?İ BI UNCLAS STATE 056309

AŞA?IDAKİ TEKRAR TÜM DO?U ASYA VE PASİFİK ELÇİLİKLERİNE GÖNDERİLMİŞTİR GÖNDERİM MART 02.

QUOTE: UNCLAS STATE 056309 E.O. 12356: N/A TAGS: PREL, PGOV, US, ID SUBJECT: NEIL ARMSTRONG'UN İSLAMA DÖNDÜ?ÜNE
YÖNELİK İDDİALAR
---------------------------------------------

REF: JAKARTA 3081 AND 2374 (NOT ..)

1. ESKİASTRONOT NEIL ARMSTRONG, ŞU AN ÖZEL ŞİRKETTE ÇALIŞMAKTA OLAN, MISIR'DA MALEZYA'DA VE ENDONEZYA'DA
(BELKİ DAHA BİRÇOK ÜLKEDE), 1969 YILINDA AYA İNİŞİNDEN DOLAYI İSLAMA DÖNMESİ BASININ KONUSUNU OLMUŞTUR.
BU RAPORLARIN SONUCU OLARAK BİREYLERDEN VE DİNİ ORGANİZASYONLARDAN BA?LANTI KURMAK İSTEKLERİNİ ALMIŞTIR. EN AZINDAN BİR HÜKÜMETİN İSLAMİ AKTİVİTELERİNE KATILMA FIRSATINA SAHİP OLMUŞTUR.

2. KİMSEYİ KIRMAMAYA ÖZEN GÖSTERMEKLE BİRLİKTE VEYA KİMSEYE SAYGISIZLIK ETMEMEK SURETİYLE, ARMSTRONG KENDİSİ HAKKINDA İSLAMA DÖNDÜ?ÜNE İLİŞKİN YAZILAN RAPORLARIN DO?RU OLMADI?INI HAKKINDA BÖLÜMÜMÜZÜ BİLGİLENDİRMİŞTİR.

3. E?ER BU MESAJA YÖNELİK SORULAR YÖNELİRSE, KENDİSİNİN HERHANGİ BİR İSLAMİ AKTİVİTEYE KATILMAYACA?I VEYA DENİZ AŞIRI BİR GEZİ YAPMAYACA?ININ BİLİNMESİNİ, KENDİSİNİN İSLAMA DÖNMEDİ?İNİN NAZİK FAKAT AÇIKÇA SORANLARA BİLDİRİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.
Ne yazık ki, hala dedikodu tüm İslam dünyasında yayılmaktadır. Sadece ağızdan ağıza değil ancak email, radyo vs. araçlarıyla da tüm dünyada yayılmaktadır. Eski Astronot Neil Armstrong hiçbir zaman müslüman olmamıştır.