Tanrı sonsuzdur. Madde ise sınırlıdır. O zaman Tanrı bir insan olamaz! (mı?) (Matthew J. Slick)

Müslümanlar İsa’nın beden alan Tanrı olabileceğini reddederler. Onun büyük bir peygamber olduğu onaylarlar fakat onun tanrılığını reddederler. Müslümanlara öğretilen nedenlerden biri Tanrı’nın sınırsız olması ve bundan dolayı sınırlı bir insan olamayacağıdır.

Bir Müslüman bana, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir Tanrı’nın nasıl bağımlılığı olan bir insan olabileceğini sordu. Tanım olarak Tanrı’nın hiç kimseye bağımlı olmadığını ve bundan dolayı bağımlı olmasının olanaksız olduğunu söyledi. Bir başkası ise, eğer Tanrı insan olduysa, bundan sonra artık tanrı olamayacağını çünkü insanın bir tanrı olamayacağını söyledi.

     Bu sorular Müslümanların nasıl düşündüğünü ortaya çıkarıyor. Tanrı’ya ilişkin öylesine katı fikirleri vardır ki, Tanrı’nın kendisinin (veya bir parçasının) insan olabileceğini kabul edememektedirler. Herhangi bir şekilde beden alma fikri onlara komik ve saçma gelmektedir. Mantıksız olduğunu iddia ederler.

     Müslümanlara aynı zamanda Kutsal Kitap’ın bozulmuş olduğu ve sadece Kuran’ın doğru olduğu öğretilir. Böylece, onlara Kutsal Kitap’tan bahsetmenin faydası olmaz. Birçok Müslüman, Kutsal Kitap’tan ayetler yerine Tanrı’nın beden alma teorisinin gerekliliğini mantıksal kanıtlarla açıklanmasını istedi. Burada bunu açıklamaya çalışacağım.
 
     Aşağıdaki adımlar Müslümanların itirazlarını yanıtlamaya yönelik taslaktır. “Önerme”’lerle Müslümanların itirazları koyu kelimelerle belirtilmiştir. Onları hemen Hristiyanların yanıtları takip etmektedir.

Birinci Önerme:  İslamiyete göre Tanrı herşeyi yapabilir.
     
Eğer durum böyle ise, eğer Tanrı herşeyi yapabilirse, o zaman Tanrı’nın insan olabileceği olasılığı da “Tanrı herşeyi yapabilir” kategorisi içine düşmektedir.

 1. Tanrı’nın insan olması, Tanrının Tanrılığını bıraktığı anlamına gelir.
  1. Yukarıdaki Tanrının herşeyi yapabildiği önermesine göre, o zaman Tanrı,Tanrılığını bırakmadan bunu yapabilir. Sonraki itiraza geçmek için “b” şıkkına geçin.
  2. Tanrı bir şekilde insan olduysa, O’nun tanrılığını bırakma gerekliliğini zorunlu kılmaz. Tanrı Kendi Tanrılığına basitçe insan doğasını ekleyebilir.
 2. Tanrı’nın insan olması, sonsuz Tanrı’nın sonlu olması anlamına gelir.
  1. Tanrı’nın bir kısmının insan bedenine girmesi, O’nun sonlu olduğu anlamına gelmez. Tanrı’nın bütünlüğü hala varolabilir fakat sadece bir yere/bölgeye yerleşen Tanrı’da insan şeklini alabilir.
  2. Kuran Allah’ın sözü değil mi? Kuran Allah’tan geldiğine göre Kuran O’nun karakterinin bir yansıması değil mi? Sonsuz Allah’ın sözü bilinebilir ve fiziksel biçime dönüştürülüp, bizim için okunabilir duruma getirilmedi mi? Bu böyle olduğuna göre, neden Tanrı’nın Sözü, Kutsal Kitap’ta söylediği gibi insan şekline giremesin?  Neden Tanrı’nın bir temsilcisi (Sözü) fiziksel biçime giremesin (Kuran gibi) veya Tanrı herşeyi yapabildiğine göre Tanrı’nın Sözü -- hatta neden bir insan biçimine giremesin ?
 3. Tanrı’nın insan olması, bağımsız olan Tanrı’nın bağımlı olduğu anlamına gelir.
  1. Bu Tanrı’nın bütününün bağımlı olduğu anlamına gelmez, yukarıdaki “b” şıkkı örneğine bakın: Tanrı’nın bir kısmı insan olabilir.  
  2. Tanrı, bir kısmının insan olarak bağımlı olmasını seçebilir. Bunu seçebilme özgürlüğüne sahiptir değil mi yoksa seçemez mi?
 4. Tanrı’nın insan olması, sonsuz olanın geçiçi olması anlamına gelir.
  1. Tekrar birinci önermeye bakarak, Tanrı herşeyi yapabileceğine göre, Tanrı bunu da yapabilir.
  2. Tanrı bir şekilde insan doğasını Kendisine ekleyebildiyse, bu Tanrı’nın sonsuzluğunu, kendi doğasının sonsuzluğundan dolayı insan biçiminde bile bu doğasının sonsuzluğunu koruyacaktır, insan biçimine girmesi onun bu doğasının varlığını sürdürmesini durdurmaz/değiştirmez.
 5. Eğer Tanrı insan olduysa, o zaman yeniden Tanrı olamaz.
  1. Eğer sadece Tanrı’nın bir kısmı insan olduysa, o zaman Tanrı tanrılığı sona ermeyecektir, bu itiraz tartışılabilir.
  2. Eğer Tanrı herşeyi yapabilirse, onun bir kısmı insan olabilir ve O’nun tanrısal doğasını bedende de koruyarak, Tanrılığı sona ermeyebilir.
 6. Neden Tanrı insan olmaya ihtiyaç duydu? Kendisinin böyle bir ihtiyacı olduğunu göstermesi O’nun bağımlı olduğunu gösterir.  
  1. Bu bir ihtiyaç veya zorunluluk değildir. Bu bir seçimdir. Tanrı hiçbir şeyi yapmak için mecbur değildir – Kendisi olmanın dışında. Eğer insan olmayı seçtiyse, bu O’nun kendi arzusudur, ihtiyacı değil.
  2. Eğer Tanrı herşeyi yapabilirse, bir insanın bağımlılığını paylaşmayı seçebilir ve aynı zamanda bunu Kendi tanrılığını bırakmadan yapabilir.

     İkinci Önerme:  Tanrı hiçbir şey yapamaz çünkü Kendi doğasıyla çelişen şeyleri yapamaz. İnsan olmak O’nun tanrısal doğası ile çelişir.

 1. Tanrı’nın doğasının buna izin vermediğini söylemek, diğer bir deyişle, bunu iddia eden Müslüman’ın Tanrı’nın doğasının yönlerinin insan şekline girebilecek özellikleri taşımadığı söylemek demektir, eğer bu söylenmiyorsa o zaman bu sadece o Müslüman’ın kişisel fikri olarak kalır.
  1. Tanrı’nın doğası temel karakteriyle ve O’nun özü olan kutsallığı, sevgisi, şefkati, iyiliği, sabrı vs.. ile ilgilidir.
   1. Tanrı’nın kutsallığı, sevgisi, şefkati, iyiliği, sabrı vs.’sinin hiçbiri Tanrı’nın insan olabilmesine engel değildir.  
  2. Tanrı’nın sıfatları (nitelikleri) örneğin sonsuzluğu, sınırsızlığı, görünmezliği, herşeyi bilmesi, heryerde olması, herşeye kadir olması (gücü yetmesi), konuşması, yaratıcılığı, vs. kendine özgüdür.
   1. Yukarıdaki sıfatların hiçbiri Tanrı’nın bir kısmının insan oluşunu çürütebilecek nitelikler değildir.

a.      Birşeyin temel doğasının bir parçasına insanlık eklenmesi, o şeyi değiştirmez.

    Üçüncü Önerme:  Tanrı’nın doğasının bir kısmı O’nun yarattıklarında görülebilir.

     Nasıl bir ressamın stili, fırça vuruşları vs. kendisinin bir parçasını bize gösteriyorsa, aynı şekilde Tanrı, Kendisinin bir kısmını, stilini yarattıklarında bize göstermiştir.

 1. Evren bir düzen içindedir bundan dolayı Tanrı bir düzen Tanrısıdır.
 2. Evren yasalarla işlemektedir; bundan dolayı Tanrı bir yasa Tanrısıdır.
 3. Evren’in bir başlangıcı vardır; bundan dolayı Tanrı yaratıcıdır.
 4. Evren çok büyüktür (pratik olarak sonsuz gibi görünmektedir); bundan dolayı Tanrı sonsuzdur.
 5. Evren başlıca üç yönden oluşur: Uzay, zaman ve madde.
  1. Uzay yükseklik, genişlik ve derinlikten oluşur – bir üçlübirlik içerir – bunların her birinin doğası uzaydır.
  2. Zaman geçmiş, şimdi ve gelecekten oluşur – bir üçlübirlik içerir – ve bunların her birinin doğası da zamandır.
  3. Madde katı, sıvı ve gazdan oluşur – bir üçlübirlik içerir – fakat bunların her birinin doğası maddedir.
   1. Bundan dolayı, evrene ve Tanrı’nın yarattıklarına bakarak, Tanrı’nın üçlübirlik yönüne sahip bir doğası olması muhtemeldir/olasıdır.
 6. O’nun doğasının bazı yönlerinin gerçekten Üçlübirlik içerdiğini söylemekle hata yapmazsak,
  1. O zaman Tanrı çoğul olabilir ve çoğulluğun bu tüm görünüşleri de doğal olarak Tanrı olacaktır.
 7. Tanrı kendisinin farkında olarak, iradeye, konuşabilme yeteneğine, vs. sahiptir. Böylece Tanrı’nın çoğulluğa sahip yönleri de aynı şeyleri paylaşacak ve aynı niteliklere ve yeteneklere sahip olacaktır.
 8. Eğer bu mümkünse, Tanrı çoğul olduğuna göre neden Tanrı’nın bir parçası insan olamasın ve kendisine insan doğası ekleyemesin?

     Tanrı’nın üçlübirlik doğasına veya insan olabileceğine karşı mantıksal bir neden yoktur. 
     Kutsal Kitap Tanrı’nın gerçekte bir Üçlübirlik olduğunu ve İsa’nın da aynı anda Tanrı ve İnsan olduğunu söyler. (Yuhanna 1:1, 14; Koloseliler 2:9; etc.).

 

><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><>
Kaynak: God is infinite. Matter is finite. God could not become a man.
CHRISTIAN APOLOGETICS AND RESEARCH MINISTRY
© Matthew J. Slick, 2002 - İsaMesih.Org