Allah Birdir Üç Olamaz! Üçlü Birlik ve İsa Mesih'in Tanrılığına İtitrazlar! (Gülcan Çalışkana Cevap)

İtham:

Allah 1'dir. 3 olamaz. Allah birdir. O doğmamıştır. Doğurulmamıştır. Onun eşi benzeri yoktur. Hz. İsa Allah'ın oğlu olamaz. Öyleyse Hz. Adem de Allah'ın çocuğudur. Bakın onun annesi de yok ;) Hem de yaratılan ilk insan. Neden Adem değil de İsa'ya Allah'ın oğlu deniyor. O zaman Adem de Allah'ın büyük oğlu mu oluyor? Öyleyse Allah neden büyük oğluna daha çok görev vermesin ki? Günah işledi diye mi :) Tövbe etti ve Allah da onu affetti ;)

Cevap:

Allah 1'dir demişsiniz kastettiğiniz rakam 1 mi? Eğer öyleyse SİZ ALLAH'A ŞİRK KOŞUYORSUNUZ! Ama kastettiğiniz başka bir şey ise Allah'ın bir'liği bunun üzerine değerlendirilmelidir.

Hristiyanlar Allah üçtür DEMEZLER! Allah "Bir"dir ama kendini üç kişilik olarak insanlığa vahyetmiştir. Ayrıca Allah’ın doğrulmadığı konusunda hem fikiriz çünkü doğrulmak bizim lügatımız da bir başlangıcı temsil eder. Ama Allah ezeli ve Ebedidir. Şunun karıştırılmaması gerekir İsa Mesih’in İKİ DOĞASI VARDIR

1-Tanrısal Doğası (Uluhiyeti)

2-İnsani doğası (Sonradan insan bedeni alması ile kendi ilahi doğasına kattığı )

Tanrısal doğası yani Tanrı olması nedeniyle ezelidir başlangıcı ve sonu yoktur bu yüzden Yuhanna 8:58 de İbrahim’den ÖNCE BEN VARIM DEMİŞTİR. Ya da Yuhanna Onun hakkında Söz olarak bahsetmiş ve her şeyin onun aracılığıyla yaratıldığını ve ezelde Baba Tanrı ile birlikte olduklarını Yuhanna 1:1-3 te vurgulamıştır.

Ama bunun ile birlikte İsa beden almıştır. Beden alması ile birlikte yani insani tabiatı edinmesi ile birlikte fiziksel beden açısından yani insani doğası açısından bedensel bir başlangıç göstermiştir. Bu başlangıç ki Tarihi de ikiye ayırmıştır.

Bakın Allah'ın eşinin benzerinin olmadığını söylüyorsunuz Allahın tekliğinin, 1 olmasının nedenlerindendir bu. O eşsizdir. Kutsal Kitap İsa’nın Sadece Tanrı’nın Oğlu olduğunu söylemez onun aynı zamanda Tanrı’nın biricik EŞSİZ OĞLU olduğunu bildirir. (Yuhanna 3:16) Bu nedenle İsa bir peygamberden üstün olduğu gibi Tanrı’nın Oğlu konusunda da Tanrı’nın eşsiz oğludur.

Bir başka yanlış anlaşılma İsa’nın babasız doğumu nedeniyle onun Tanrı olduğunu söylediğimizin düşünülmesidir. Her kim bunu söylüyorsa Kutsal Yazıları iyi anlamamıştır. İsa’nın babasız doğamasının bir nedeni vardır (daha fazla bilgi için önerilen bir makale: ( http://kutsalkitap.org/index.php/apolojist/737-isa-ya-neden-meryem-oglu-denir )

Ama ona Tanrı denmesinin nedeni farklıdır:

1-O kendisinin Tanrı olduğunu dile getirmiştir.

2- Tevrat ve Zebur gelecek olan Mesh’in insandan öte bir valık olduğunu bildirmiştir:

Yeşeya Kitabı derki :

Çünkü bize bir çocuk doğacak, 
Bize bir oğul verilecek. 
Yönetim onun omuzlarında olacak. 
Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı (İbranice: El Gibbor, Arapça:El-Cabbar)
Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.
 

İnanılmaz değil mi?

İsa’nın kendisi ile ilgili olarak kulladığı bir terim vardır bilirsiniz belki: İnsanoğlu! Bu size ne ifade etmektedir? Tabi siz şimdi Kutsal Kitap değiştirildi deyip okumadığınız için Daniel Peygamber'e Vahyedilen kitaptan da bihabersinizdir neyse ben hatırlatayım size,

Daniel Peygambere Vahyedilenlere baktığımız da ise şunları okururuz:

“Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan’ın yanına doğru ilerledi, O’nun önüne getirildi. 

Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.” (Daniel 7:13-14)

Sözde Tanrı’ya küfür ettiğinden dolayı Yahudi kurulun önünde yargılanırken İsa’da zaten buna ilişkin ne dedi?

Başkâhin O’na yeniden, “Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin?” diye sordu.

İsa, “Benim” dedi. “Ve sizler, İnsanoğlu’nun Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz.”

Başkâhin giysilerini yırtarak, “Artık tanıklara ne ihtiyacımız var?” dedi. “Küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz?” (Markos 14:61-64)

Vay be!! İsa neler söylemiş öyle değil mi?

Bunun gibi Tevrat’a ve Zebur’a atıfta bulunan bir çok yer vardır.

Buna ilişkin son bir noktaya daha değinmek gerekirse, İsa’nın çarmıha gerilmesi de aslında Yahudilerin onun açıklamalarını çok açık ve net anlamasının bir sonucudur. Eğer İncil'e bakarsanız bir çok yerde Yahudilerin şunları dediğini görürsünüz:

Şabat Günü böyle şeyler yaptığı için İsa’ya zulmetmeye başladılar. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi: “Babam hâlâ çalışmaktadır, ben de çalışıyorum.”

İşte bu nedenle Yahudi yetkililer O’nu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat Günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı’nın kendi Babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı’ya eşit kılmıştı.(Yuhanna 5:17-18)

Başka bir yer de İsa Mesih şunu söylemiştir:

Ben ve Baba biriz.”

Yahudi yetkililer O’nu taşlamak için yerden yine taş aldılar. 

İsa onlara, “Size Baba’dan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim” dedi. “Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz?”

Şöyle yanıt verdiler: “Seni iyi işlerden ötürü değil, küfrettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun.” (Yuhanna10:30-31)

Durun bir dakika! Bakın Yahudiler neler neler düşünmüşler... Bu kişiler basit vatandaşlar değildirler. Bu kişiler Tevrat’ın ve Zebur’un Alimleridirler. Bu kişiler Yahudi Ulemasıdırlar. Yani Mesih İsa’nın söylediği kelimelerin ne ifade ettiğini çok iyi bilen kişilerdir.

İsa’nın onların iki yüzlülüğünü suratlarına vurmasının yanında, İsa’nın infazını gerçekleştirme nedenleri Onun  Tanrı’ya küfür ettiğini iddia etmeleridir. Ama ne oldu?

İSA DİRİLDİ!

Haleluya – Tanrı’ya Övgü ve yücelikler olsun!

İsa’nın dirilişi sade bir vatandaşın dirilişi gibi değildir. Onun dirilişi Onun mesajının Tanrı tarafından onaylandığının göstergesidir. Bu yüzden şöyle yazılmıştır:

Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut’un soyundandır; kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı’nın Oğlu olduğu kudretle ilan edildi

Kısacası İsa’nın iki doğası/Tabiatı vardır. İlahi doğası – ki Oğul derken kastedilen Arapça Veled değil (Kuran bu terimi kullanır) İbn dir. İbn kelimesinin kullanım alanlarından birisi de bir şeyin özünü vurgulanmasıdır. Örneğin Allahın Oğlu derken kastedilen Allah’ın özüne sahip olandır. Haşa! Allah’ın fiziksel bir lişkiye girmesi değildir. Zaten Allah fiziksel bir nesne değildir bunun böyle düşünülmesi bile aptalcadır! Size yardımcı olması bakımından muhteşem ve kusursuz bir dil yapısına sahip olduğunun düşündüğünüz Kur’an dan da örnek vereyim.

Bakara suresine bakarsanız 215. Ayet şöyledir:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Yes’elûneke mâzâ yunfikûn(yunfikûne), kul mâ enfaktum min hayrin fe lil vâlideyni vel akrabîne vel yetâmâ vel mesâkîni vebnis sebîl(sebîli), ve mâ tef’alû min hayrin fe innallâhe bihî alîm(alîmun).

·         ve ibni es sebîli: ve (yolda kalmış) yolcular

Sizin de net bir şekilde gördüğünüz gibi İbn es Sebili burada Yolun Oğlu demektir. Ne yani Kaldırım ile ... ilişkiye mi girdiler? Ne kadar saçma bir soru değil mi? Saçma sorular düzeltilmeden doğru cevaplar bulunamaz!

Bu yüzden İsa, İlahi doğası açısından Tanrıdır ve Tanrı’nın Oğludur. Üçlü Birlikteki Tek Tanrı’nın bir kişisidir. Ama İnsani doğası açısından Davut’un soyundan olarak insan bedeni alarak doğan bir insandır.

Tüm bu açıklamalardan “Herkesin” kesinlikle net bir şekilde bu ayetlerden çıkaracağı sonuç İsa’nın “Tanrı” olduğunu iddia ettiği ve bu iddialarının da doğru olduğunun görülmesidir.

Adem Tövbe etti ne oldu?

Soru çok basit Cennet’ten kovuldu mu kovulmadı mı?

Günah işledi mi işlemedi mi?

Dünya da herşey bozul du mu bozulmadı mı?

Bizler de şimdi Adem’in itaatsiz yüreğini taşıyor muyuz yoksa taşı mıyor muyuz?

Eğer bir kader varsa ve İnsanlar Allah istemeden İslama gelemiyorlarsa o zaman insanlar kendi kendilerine Tanrı’ya gelemezler değil mi yani çok da iyi değiller durumları?