Çocuklar Babalarının Günahlarından Sorumlu mudurlar?

Bu ayet Tanrı’ya itaatsizliğin nasıl cezalandıralacağı ve itaatin ise nasıl bereket getireceğini vurgulamak için hiperbolik dili kullanır. Bu bir yasal bir deklerasyon değildir.Aslında  Tevrat’ta bunun tam tersini de buluruz:

 

"Ne babalar çocuklarının günahından ötürü öldürülecek, ne de çocuklar babalarının. Herkes kendi günahı için öldürülecek(Yasa'nın Tekrarı 24:16)

Örneğin Çin gibi pek çok eski uygarlıkta, çocuklar babalarının günahları ya da tam tersi nedeniyle öldürülüyorlardı, bu nedenle bu o zamanda köklü bir öğretiydi.

Bununla birlikte, Bu Bir nesilin günahının meyvesi cezanın biçimi olarak sıkça nesilden nesile taşınır. Biz biliyoruz  ki çoğunlukla bir kişinin günahları onun çocuklarının yaşantısını da etkiler  ya adaletsizlik karşısında intikam arayan insanlar olarak ya da günahlı yaşam tarzı seçimlerinin sonucu olarak.Eğer bir babanın alkol ya da şiddet gibi kötü alışkanlıkları varsa, çocuklar da böyle yıkıcı alışkanlıklara eğimli olacaklardır. Bu Kral Davut’un hikayesinde net bir şekilde görülüyor.  Onun günahları çocuklarının hayatlarında önemli bir rol oynadı. Kılıçla masum bir adamı (Uriya) öldürmesi nedeniyle, Tanrı Davut’a dedi ki ‘’ kılıç senin soyundan sonsuza dek eksik olmayacak.’’  Sonraki bölümü okurken  (2.Samuel 13) bunun Davut’un en yaşlı oğlunda ve ilerleyen nesillerde bu sözün yerine geldiğini görüyoruz.