Günümüzdeki İncil İsa'nın orjinal İncil'i olamaz çünkü İsa İbranice ve Aramice konuştu!

Zakir Naik şunu iddia etti,

İsa Mesih (Esenlik üzerine olsun) İbranice konuşmasına rağmen, sahip olduğunuz orjinal Kutsal Kitap Grekçedir.1

İsa Mesih'in muhtemelen İbranice anladığı bir gerçektir, buna karşın onun ana dili İbranice değil Galile Aramicesidir. Grekçe o zamanın ortak diliydi, ve bu yüzden filistin bölgesinde yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Uzmanlar marangoz olan İsa Mesih'in Grekçe'yi çok iyi biliyor olduğunu söylüyorlar. Belirli zamanlarda onun öğretisi Aramice ve diğer zamanlarda Grekçe oluyordu (Örneğin Markos 7:26-30) İncil'in Aramiceden çevrilmiş olarak değil, ama ortak kullanılan Grekçe ile yazıldığı çok nettir. Ortak Grekçe o zamanda en çok anlaşılır ya da bilinir dil olduğu için, Kutsal Kitap iin en uygun dildi. Kutsal Yazılar sadece ''üstün'' sami dillerinde vahyedilmedi. Kuran'ın kendisi der ki ''Muhakkak ki Biz, O'nu Arapça Kur'ân olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz''(12:2).2

Dipnotlar

1 Zakir Naik, The Qur'ān and the Bible in the Light of Science. (Adam Publishers, New Delhi, 2008) p.118.

2  Bu makale www.unchangingword.com/obj_misc_26jesuslanguage.php adlı internet sayfasında ki "The Greek Injīl cannot be Jesus' original Injīl, because Jesus spoke Hebrew or Aramaic'' adlı makalenin türkçe tercümesidir. İzinsiz çoğaltılamaz!