Kıtlık kaç yıldı? 2. Samuel'deki gibi 7 yıl mı, yoksa 1. Tarihler'deki gibi 3 yıl mı?

Bu konuya iki şekilde değinebiliriz. Birincisi, 1.Tarihlerde  en şiddetli kıtlık yılları olacak olan üç yıllık periyodun vurgulandığını düşünebiliriz, Oysa 2. Samuel'in yazarı sırasıyla kıtlığın daha kötüye gittiği ve azaldığı süreyi bu kıt periyodtan - dan önce ve sonra olmak üzere iki yıl içerir.

Başka bir çözüme ise bu yazıların herhangi birindeki kelimelerin kullanılışını gözlemleyerek  dikkat edilebilinir. Bu iki kısmı karşılaştırdığında, 2.Samuel 24:13te görülen ifadenin 1.Tarihlerdeki ifadeni  ifade tarzından önemli bir şekilde farklı olduğunu göreceksiniz. 2.Samuel 24:13 te ki soru: "Ülkende yedi yıl kıtlık mı olsun? 1.Tarihler 21:12 de biz bir alternatif emir bulabiliriz, ''Hangisini istiyorsun üç yıl kıtlık mı?'' Buradan akla yatkın olarak şu sonuca ulaşabiliriz ki 2. Samuel peygamber Gad'ın Davuta ilk yaklaşımını kaydeder; Oysa Tarihlerde Natan Krala son kez yaklaştığında Rab ( Elbette Davut'un özel duasındaki samimi yakarışından dolayı  ) bu dehşet verici olayın süresini yedi yıllık zaman zarfından üç yıllık zamana indirdi. Bunun sonucunda, Davut Tanrının önerdiği üçüncü seçeneği seçti, ve dolayısıyla üçgünlük ağır bir salgın hastalık geldi, ve bu İsrail'de ki 70.000 kişinin ölümüyle sonuçlandı.1

Dipnotlar

1  http://www.answering-islam.org/Responses/Naik/biblecontras.htm sayfasından Türkçeye çevrilmiştir.