Çocuklar Babalarının günahlarını taşırlar mı? Yoksa taşımazlar mı?

1. Evet

Mısır’dan Çıkış 20:5

Yasa'nın Tekrarı 5:9

Mısır'dan Çıkış 34: 6-7

1.Korintliler 15:22

2. Hayır

Yasa'nın Tekrarı 24:16

Hezekiel 18:20


Mısır’dan Çıkış 20:5, tabii ki, On Emir’den birisidir. On Emir antlaşma şeklinde düzenlendi. “The Suzerain-Vassal” antik yakın doğunun antlaşma şekli , On Emir’den sonra oluşturulmuştur. Bu düzenleme, antlaşmayı kimin yaptığını söyleyen bir giriş ( Mısır’dan Çıkış 20:2 ), antlaşma yapıcısının ne yaptığını (20:2), yasaları ( 20:3-17 ), ödülleri ( 20:6,12 ), ve cezaları ( 20:5,7 ) içerir.


Antlaşma olarak, bir baba ailesini yanlış yönlendirdiğinde, bu yanlış yönlendirmenin etkileri sıkça uluslarının sürçmelerine neden olmuştur. Bu ataların ya da babaların antlaşma ile ilgili olarak sadakatsiz olmalarının sonucudur ve Tanrı kendisi ile olan antlaşmanın ihlali durumunda verilecek olan cezaları da öne sürdü. Bu nedenle bu ayet günahların çocuklardan ve kuşaklardan sorulması konusundaki bir antlaşmayı gösteriyor. Bir baba, Tanrı'nın antlaşmasını reddeder ve ailesini günaha düşürür onlar da Tanrı’yı reddederlerse, çocuklar bunun sonucunda acı çekeceklerdir ve bu birkaç jenerasyon sürecektir. Bunun adil olup olmadığı asıl konumuz değildir. Günah dünyadadır ve günahın sonuçları bir çok jenerasyonu etkilemiştir.

Başka bir taraftan Yasa’nın Tekrarı 24:16, 24:6-19'da bağlam olarak gösterilen yasal konulara değinir. Hezekiel 18:20 ise, sadece Yasa Kitabından aktarma yapıyor. Bu yüzden ayetin ikinci kısmının bağlamı, Yahudi mahkeme sistemindeki yasallık yönü ile ilgilenir. Ayetin önceki kısmı, isyankar babaların günahlarını onların kuşaklarından soran Tanrı’ya değiniyor.


Bu konuya ilave olarak, Kutsal Kitap’ta “federal başkanlık” olarak adlandırılan bir bağlam vardır. Bunun anlamı erkek, baba olarak, ailesini temsil eder. Bunu Adem ve Havva'da Aden bahçesinde görebiliriz. Havva meyveyi yiyen ilk kişiydi; ve o günah işleyen ilk kişiydi. Buna karşın Kutsal Kitap derki günah, Adem aracılığı ile dünyaya girdi (Romalılar 5:5) Havva ile değil. Bu yüzden Adem insanlığın federal başkanıdır ( birleşik reisidir). Dahası İbraniler 7:7-10'da da bunu görebiliriz:


İbraniler'deki ayetlerde görüyoruz ki İbrahim'in soyundan gelen Levi, Atası İbrahim'in soyundayken dahi Melkisedek'e ondalık vermiştir, buna rağmen Levi yine de hayatta değildi. Başka bir deyişle, İbrahim bir baba olarak soyunu temsil etti. İbrahim ondalığını verirken, aynı zamanda Levi'de ondalık verdi. Bu nedenle Hem Eski hem de Yeni Antlaşma'nın her ikisinde de Federal Başkanlığı ( Birleşik Reisliği ) görebiliriz. Şu sonuca varabiliriz ki, Tanrı babaların ya da ataların günahlarının hesabını soylarından sorabilir çünkü Atalar, Antlaşma'yı yerine getirmede başarısız olmuşlardır. Ancak başka bir yerde insanlarla ilgili olan yasallığın beyanını da görebiliriz. Bunda bir çelişki yoktur. 1