İsa Nasıl Olur da Hem Tanrı Hem de İnsan Olabilir?

Cevap: http://www.answering-islam.org/authors/bailey/questions_jesus.html

Yeni Bir Form: Tanrı’nın yaratılıştaki hareketinde, O’nun ezeli sözü, ‘’Olsun!’’ diye emrettiğinde ondan çıktı ama yine de o iki Tanrı olmadı. Aynı şekilde Tanrı Meryem’e ezeli sözünü gönderdiğinde Tanrı’nın sözü Tanrı olarak kalmaya devam etti ve aynı zamanda bizler gibi insan oldu. İsa hiçbir zaman Tanrı’nın ezeli sözü olmayı bitirmedi. Tanrı Kutsal Kitap’ta der ki;

Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. (Filipililer 2:6-8)

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi. Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı.... Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini gördük. (Yuhanna 1:1-3,14)

Yaşam Sözü'yle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam açıkça göründü, O'nu gördük ve O'na tanıklık ediyoruz. Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz. (1.Yuhanna 1:1-2)  

Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey -tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir...  Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. (Koloseliler 1:16-17, 2:9)

O formunu değiştirdi, ama Tanrısal kişiliğini değil. O ne bazen Tanrı bazen insan ne de yarı Tanrı yarı insan değildi. O, biz tümüyle anlayamasak dahi, aynı anda hem tümüyle Tanrı hem de tümüyle insandır.

İSLAMDAN BİR YANIT: Tevhid (Tanrı’nın Tekliği ya da Birliği) ve Ezeli Kuran: İslam’ın ilk yıllarında, Müslüman Alimler Kuran’ın Tanrı ile olan ilişkisi üzerinde sıkıntılar yaşadılar. Bazıları Kuran Tanrı Sözüdür ve bu yüzden yaratılmamış ve ezeli olmalıdır dediler. Diğerleri de Kuran’ın Tanrı tarafından yaratılmış olması gerektiğini çünkü eğer o yaratılmamışsa ortada iki Tanrı olacağından bahsetmişlerdir. Bu tartışmadan uzun zaman sonra, Alimler Kuran’ın yaratılmadığı ama Melek Cebrail tarafından ayet ayet Muhammede dikte edilerek verilen ve Cennetteki bir levhada ezeli ve ebedebi bir şekilde bulunan Tanrı sözü olduğu sonucuna vardılar. Aynı zamanda Onlar katı bir şekilde,bunun herhangi bir şekilde Tanrı’nın tekliğini inkar ve uzlaştırma olmadığını deklare ettiler. Müslümanların, İsa’nın insan bedeni olarak aramızda yaşayan Tanrı sözü olduğunu öğreten Kutsal Kitap öğretişi anlayışıyla hiçbir problemi olmaması gerekir. Bu durum, Tanrı’nın birliğini inkar etmez. 1http://www.answering-islam.org/authors/bailey/questions_jesus.html