Sizin Tanrı Anlayışınız Nedir ?

Soru 1*:

Sizin Tanrı anlayışınız nedir? Tanrıyı sizin bakış açınızdan tanımlayabilir misiniz ve Hristiyanlık taki Tanrı’nın sıfatlarından biraz bahsedebilir misiniz?

Abdul Saleeb Cevabı:

17. yüzyılda Protestanlar tarafından ikrar edilmiş ve aynı zamanda benimde inandığım ve ayrıca İncil ile ilgili bilginin iyi bir özeti olduğunu düşündüğüm Westminster iman açıklamasına göre, Tanrı aşağıda açıklandığı gibi tanımlanır:

Bölüm 2 Kısım 1:

Diri ve gerçek olan,[1] varlıkta ve yetkinlikte sınırsız[2] ve tümüyle pak olan Ruh,[3] gözle görülemeyen;[4] bedeni ya da farklı kısımları olmayan,[5] doğasında tutkularına göre farklılık göstermeyen;[6] sınırsız,[7] değişmeyen,[8] ebedi,[9] kavranılamayan,[10] her şeye gücü yeten;[11] en bilge,[12] en kutsal,[13] en özgür,[14] en mutlak[15] olan; her şeyi en doğru ve değişmez[16] olan isteğine göre kendi yüceliği için yönlendiren;[17] en sevecen,[18] en lütufkar, en merhametli, en sabırlı olan, iyilikte ve gerçekte bol olan, günahları, suçları ve kötülükleri bağışlayan;[19] kendisini itinayla arayanları ödüllendiren;[20] hükümlerinde en adil ve en korkunç olan,[21] her türlü günahtan nefret eden[22] ve suçluyu asla haklı çıkarmayan[23] yalnızca tek[24] bir Tanrı vardır.

 Kısım 2:

Tanrı, tüm yaşamı,[25] yüceliği,[26] iyiliği[27] ve bereketi[28] kendi içersinde bulundurur. Tanrı tümüyle kendine yeterlidir; yarattığı hiçbir şeye gereksinimi olmadığı gibi,[29] onlardan hiçbir yücelik de almaz;[30] fakat sadece kendi yüceliğini onlarda, onların aracılığıyla, onlara ve onların üzerinde gösterir. Tanrı, herşeyin Kendisinden, Kendisi aracılığıyla ve Kendisi için yaratıldığı tüm varoluşun  tek kaynağıdır;[31] onlar aracılığıyla, onlar için ya da onlar üzerinde yapmaktan hoşnut olduğu herşeyi gerçekleştirecek en kudretli hükme sahiptir.[32] O’nun gözünde her şey apaçık ve ortadadır;[33] bilgisi sınırsız, yanlışsız ve yaratıklardan bağımsızdır,[34] öyle ki Tanrı hiçbir olaya bağımlı değildir ne de Onun için herhangi bir şey belirsizdir;[35] tüm sözlerinde, işlerinde, ve buyruklarında en kutsaldır.[36] Meleklerden, insanlardan ve tüm diğer yaratıklardan istemekten hoşnut olduğu her türlü tapınma, hizmet ve itaat Kendisine verilmelidir.[37]

 

 

 

Dipnotlar:

[1] 1. Sel. 1:9; Yer. 10:10

 [2] Eyub 11:7-9; 26:14

 [3] Yuh. 4:24

 [4] 1. Tım. 1:17

 [5] Tes. 4:15-16; Yuh. 4:24; Luk. 24:39

 [6] Elç. 14:11,15

 [7] 1. Kral. 8:27; Yer. 23:23-24

 [8] Yak. 1:17; Mal. 3:6

 [9] Mez. 40:2; 1. Tım. 1:17

 [10] Mez. 145:3

 [11] Tek. 17:1; Esin. 4:8

 [12] Rom. 16:27

 [13] İşa. 6:3; Esin. 4:8

 [14] Mez. 115:3

 [15] Çık. 3:14

 [16] Sül. M. 16:4; Rom. 11:36

 [17] Efes. 1:11

 [18] 1. Yuh. 4:8-16

 [19] Çık. 34:6-7

 [20] İbr. 11:6

 [21] Neh. 9:32-33

 [22] Mez. 5:5-6

 [23] Nah. 1:2-3; Çık. 34:7

 [24] Tes. 6:4; 1. Kor. 8:4-6

 [25] Yuh. 5:26

 [26] Elç. 7:2

 [27] Mez. 119:68

 [28] 1. Tim. 6:15; Rom. 9:5

 [29] Elç. 17:24-25

 [30] Eyub 22:2-3

 [31] Rom. 11:36

 [32] Esin. 4:11; 1. Tim. 6:15; Dan. 4:25,35

 [33] İbr. 4:13

 [34] Rom. 11:33-34

 [35] Elç. 15:18; Hez. 11:5

 [36] Mez. 145:17; Rom. 7:12

 [37] Esin. 5:12-14

 

* http://answering-islam.org/Q-A-panel/cg.html  sayfasından türkçeye çevrilmiştir.