Hristiyanlara göre Tanrı yorulur mu? Güreşir mi?

Müslümanlar zaman zaman hristiyanlara sorarlar "Tanrı yorulur mu hiç ayrıca Tanrı pehlivan mı ki güreşsin Haşa!"

"Tanrı dinlenir mi?" Tanrı herşeyden güçlüdür o sonsuz güce sahiptir ve yorulmaz peki o zaman Tevratta "Yaratılış" bölümündeki "dinlendi" ifadesi nedir?

Tevratta bu "dinlenmek" için kullanılan eski ibranice ifade "shabath" tır aslında bugünkü dillere tam anlamını verecek şekilde çevrilemez bu sözcüğün aslına en yakın anlamları "durmak,kesilmek,bitmek,durdurmak,çekilmek" şeklindedir.
Ayette esas olarak verilmek istenen anlam şunlara yaklaşık biçimdedir: Tanrı nın yaratmayı durdurması,"yaratma işinden çekilmesi"...tam olmasa da anlatılmak istenen budur.

"the enhanced Stron's Lexicon" önemli bir eski ibranice sözlüğü ve kitabı bu "shabath" sözcüğünü 71 kere kulanmıştır 47 kere "durdurmak,çekilmek" anlamında kullanılmasına rağmen sadece 11 kere "rest" yani dinlenmek şeklinde çevirmiştir. "The theologicial Wordbook of Old testament" (Eski ahit te geçen çeşitli ayetlerde kulanılan kelimeleri ve bunların tarihsel olarak ne zaman kullanıldığını ve anlamlarını açıklayan kitap) bu kelimenin anlamının ve Eski Ahit teki kullanılışının "Durdurmak,çekilmek" olduğunu belirtmiştir.Basitçe bu ayetin anlamı "Tanrı yaratmayı durdurdu" dur.

İkinci olarak:
Tevrat'ta geçen bir ayette "Tanrı ile güreşti" anlamı vardır ve müslümanların görüşü şu şekildedir "haşa! Tanrı pehlivan mı ki güreşsin"(!)
Tabi ki olay bu değildir...Ayetlere bakılırsa:

""21 Böylece armağanı önden gönderip GECEYİ KONAKLADI?I YERDE GEÇİRDİ.

22 Yakup O GECE KALKTI; iki karısını, iki cariyesini, on bir oğlunu yanına alıp Yabbuk Irmağı'nın sığ yerinden karşıya geçti.
23 Onları karşıya geçirdikten sonra sahip olduğu her şeyi de geçirdi.
24 Böylece Yakup arkada yalnız kaldı. BİR ADAM gün ağarıncaya kadar onunla güreşti.
25 Yakup'u yenemeyeceğini anlayınca, onun uyluk kemiğinin başına çarptı. Öyle ki, güreşirken Yakup'un uyluk kemiği çıktı.
26 Adam, "Bırak beni, gün ağarıyor" dedi. Yakup, "Beni kutsamadıkça seni bırakmam" diye yanıt verdi.
27 Adam, "Adın ne?" diye sordu. "Yakup."
28 Adam, "Artık sana Yakup değil, İsrail denecek" dedi, "ÇÜNKÜ TANRIYLA, İNSANLARLA GÜREŞİP YENDİN."
29 Yakup, "Lütfen adını söyler misin?" diye sordu. Ama adam, "Neden adımı soruyorsun?" dedi. Sonra Yakup'u kutsadı.
30 Yakup, "Tanrı'yla yüzyüze görüştüm, ama canım bağışlandı" diyerek oraya Peniel adını verdi.
31 Yakup Peniel'den ayrılırken güneş doğdu. Uyluğundan ötürü aksıyordu.
32 Bu nedenle İsrailliler bugün bile uyluk kemiğinin üzerindeki siniri yemezler. Çünkü Yakup'un uyluk kemiğinin başındaki sinire çarpılmıştı”(yaratılış)

İlk once söylenmelidir ki bu olay bir rüya olabilir…(bazı hristiyan teologları bu olayı bir rüya olarak yorumlamıştır)devam edilirse ,Peki Yakup hem bir ADAMLA güreştiğini söylüyor hem de “Tanrı yı yendin” diye bir ifade geçiyor.Peki Yakup kiminle güreşti?

Ayetlere devam edilirse;

“RABBİN davası var Yahuda’yla,
Yakup'u izlediği yola göre cezalandıracak,
Yaptıklarının karşılığını verecek.
3 Yakup ana rahminde kardeşinin topuğunu tuttu,
Büyüyünce Tanrı'yla güreşti.
4-5 MELEKLE GÜREŞİP YENDİ,
Ağladı, kutsanmak istedi.
Tanrı'yı Beyt-El'de buldu,
RAB, Her Şeye Egemen Tanrı bizimle orada konuştu,
O Yahve diye anılır.”

Demek ki Yakup kendisine insan şeklinde görünmüş bir melek ile güreşmiştir.Peki bu meleğin Tanrı ile ne ilgisi var?

Tekrar ayetlere dönülürse;

“20 "Yolda sizi koruması, hazırladığım yere götürmesi için önünüzden bir MELEK göndereceğim
21 Ona dikkat edin, sözünü dinleyin, başkaldırmayın. ÇÜNKÜ BENİ TEMSİL ETTİ?İ İÇİN başkaldırınızı bağışlamaz
22 Ama onun sözünü dikkatle dinler, bütün söylediklerimi yerine getirirseniz, düşmanlarınıza düşman, hasımlarınıza hasım olacağım.
23 Meleğim önünüzden gidecek, sizi Amorlular'ın, Hititler'in, Perizliler'in, Kenanlılar'ın, Hivliler'in, Yevuslular'ın topraklarına götürecek. Onları yok edeceğim.” (Exodus)

Demek ki bu melek"Tanrı yı temsil etmektedir" Yani Tanrı nın gönderdiği bir meleğidir.Yakup bu meleği insan şeklinde görmüştür.Yani “Tanrı yı yendin” ifadesi “Tanrı nın meleğiyle güreşip yendin” anlamına gelmektedir.

"Tanrı yı yendin" ifadesi özel bir kullanımdır.Bu meleği ifade eder.Yakup un "Tanrı'yı yüz yüze gördüm" şeklindeki konuşması da bu meleği ifade eder.

_geriye şu sorukar kalır: Bu “güreşme” nedir? İnsan bir meleği nasıl güreşte “yener”?

Nasıl bir Baba oğluyla oyun oynarken "ah beni yine yendin" demesi o Baba nın gerçekten oğlundan güçsüz olduğu anlamına gelmiyorsa bu Tanrı yı temsil eden onun MELEĞİ yenilirse bu da meleğin "güçsüz" olduğu anlamına gelmez.Tanrı nın amacı burada Yakup ile "güreşmek" ya da onu öldürmek değildir ya da ona gücünü göstermek değildir onun kim olduğu konusunda bilgilendirmektir.Daha sonra onu kutsamış ve "İsrail" demiştir.Dolayısıyla Tevrat ta böyle bir anlatım bulunur....

Konunun basit ve yüzeysel olarak "Tanrı güçsüz mü ki yenilmiş" şeklindeki yorumlarla alakası yoktur... Ayrıca buradaki "güreşme" kelimesi bilindiği anlamda değildir....Bazı İbranice profösörleri ve tarihçilerine göre anlam "Tanrı dan birşeyi çok çok istemek ve en sonunda o isteğini yerine getirtmektir"(bir örnek verilirse nasıl bir çocuk birşey için tutturuyor ve annesi onu en sonunda alıyor bu olay da bu şekildedir)