Tüm Hristiyan Mezheplerinin farklı Kutsal Kitapları yok mu?

Hristiyanlığın tüm mezhepleri - Katolik,Protestan, Ortodoks,Luteran, Anglikan, Pentikostal vs..- tamamiyle aynı Tevrat, Zebur ve İncil'e sahiptirler. Eğer Hristiyanların okuduğu Tevrat ve Zebur ile Yahudilerin okudukları Tevrat ve Zebur ile karşılaştırılırlarsa, onların aynı oldukları görülür ( Farklı bir sıralamaya göre düzenlenmiş olmalarına rağmen). Bu yüzden Kuran'ın da yetkili olarak tanıdığı bu üç kitap bütün Hristiyan ve Yahudi dünyasında aynıdır.

Protestan olanlar ile olmayanlar arasındaki tek fark  Peygamberliksel Kitaplardaki ''Apokrifaları'' içerip içermediği hakkındadır.Bu Apokrif Kitaplar Katoliklerin bile Kutsal Kitap Kanonunda ''ikincil'' olarak kabul edilen küçük bir kitap setidir. Benzer bir tartışma İslam içersinde de Sunnilerin çıkarmış olduğu ama Şiilerin Kuran'a ait 2 başka suresinin daha olduğunu iddia etmesinde gözükmektedir.Böyle bir tartışma kabul edilen kitapların geçerliliğini ortadan kaldırmamaktadır. 1

Dipnotlar

1 Bu makale http://www.unchangingword.com/obj_misc_24differentbibles.php adlı linkteki ''Doesn't every Christian group have a different Bible'' adlı makalenin Türkçesidir.