Mohammed

God instrueerde ons in zijn Woord om profeten te beproeven en we vinden in de Schrift niet alleen heldere criteria voor deze beproeving maar ook verslagen van veel ware en veel valse profeten zodat we voorbeelden hebben die ons helpen deze evaluatie te doen.

Om te beproeven of een profeet van God of een valse profeet is, moeten we zowel kijken naar de boodschap van de profeet als naar zijn leven. Moslimtheologie zelf erkent de belangrijkheid van het leven van de profeten als een essentieel onderdeel om de legitimiteit van een profetische bewering te bepalen zò veel, dat het de leerstelling van zondeloosheid van profeten creëerde die veel verder gaat dan de bijbelse criteria.

Er zijn veel mensen geweest die profeet beweerden te zijn zowel voor als na Mohammed. Moslims verwerpen gemakkelijk de profeetschap beweringen van Jozef Smith (de stichter van het Mormonisme, geen relatie met islam), Baha’oella (Bahais, erkennen Mohammed als waar, maar zien hem niet als laatste openbaring) en de Mirza Ghulam Ahma (Ahmadiyya, zichzelf ziend als een hervormer van de islam, die niet met nieuwe openbaringen kwam) op het ‘eenvoudige’ criterium dat Mohammed zei dat er na hem geen profeet meer zal zijn.

Hoewel moslims wellicht niet blij zullen zijn met het materiaal gelinked aan deze pagina, noch met ons eens zullen zijn ten aanzien van de criteria van de beproeving, hopen we dat zij het met ons eens zullen dat de beweringen van profeetschap beproefd moeten worden of de boodschap werkelijk van God komt of niet, en dat dit ook met de Mohammeds beweringen over zichzelf en over zijn boodschap moet gebeuren.

De artikelen zijn niet geschreven om iemand te bezwaren, hoewel deze sectie van Answering-Islam wellicht voor hevige (emotionele) reacties zal zorgen. Onze oprechte hoop is dat het materiaal zal helpen om tot een betere evaluatie te komen en een beter beeld te krijgen van Mohammed gebaseerd op een volledige presentatie van feiten.

Zijn leven wordt beschreven in de Siera.

In de bijbel:

Geen referenties aanwezig

In de koran:

33:21 Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld...

Profeet?

Mohammed en geweld

Jezus of Mohammed

Mohammed en het christelijk geloof

Overig

Boeken

Zie verder: Vrouwen van Mohammed, Veldslagen van Mohammed