Tijdlijn

 

Anno Domini Anno Hegirae Gebeurtenis
±0   Geboorte van Jezus

±570

  Geboorte Mohammed
±576   Dood van Mohammeds moeder 'Amina,
±583   Eerste karavaanreis naar Syrië
±595   Mohammed trouwt Chadiedja
610   Eerste openbaring in grot bij Hira
615-616   Migratie naar Abessinië
620   Bezoek aan Taif
622 0 Hidjra
623   Slag van Waddan ; Slag van Safwan; Slag van Doel-'Ashir
624   Slag bij Badr
625   Slag bij Oehoed
627   Slag van de gracht
628   Verdrag van Hoedaibia
629   De veldtocht tegen Chaibar
630   Inname van Mekka. Slag in de wadi Hoenain
631   Expeditie naar Taboek
632   Mohammed sterft
634   Aboe Bakr sterft en wordt opgevolgd door 'Oemar
635   Verovering van Damascus
637   Verovering van Jeruzalem
644   'Oemar sterft en wordt opgevolgd door Oethmaan
656   Oethmaan wordt vermoord en wordt opgevolgd door Ali
659   Verovering van Egypte
661   Ali wordt vermoord. Scheuring tussen soennieten en sjiieten
677   Belegering van Constantinopel
687   Slag van Koefa
711   Verovering van Spanje
716   Invasie van Constantinopel
732   Karel Martel verslaat islamitische troepen bij Poitiers in Frankrijk.
1683   Duitse en Poolse troepen onder leiding van Jan III Sobieske, koning van Polen, verslaan op 11 en 12 september Turkse leger bij Wenen.
2001   Verenigde Staten van Amerika worden aangevallen door islamitische terroristen.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Artikelen

De tijdlijn van de islamitische kruistochten