Nieuw

[Ik wil graag op de hoogte blijven van updates]

April 2009 Graag attenderen we u op het boek van Mark Durie: Dezelfde God? Jezus, heilige Geest, God in het christendom en in de islam.
Januari 2009

In Hamas versus Israel wordt aangegeven waarom met Hamas niet samen te leven is.

In twee artikelen analyseert Nakdimon artikelen van de Al-yaqeen website waarin beweerd wordt dat Mohammed ook in de bijbel voorkomt.

December 2008

Van David Wood een artikel: Een behekste profeet? Mohammeds psychologische en geestelijke stabiliteit onderzocht. Verder een gedeeltelijke vertaling van het boek van Rodney Stark De Overwinning van de Rede, Hoe Christendom leidde tot vrijheid, kapitalisme en westers succes

November 2008

In het artikel De kruistochten en de spindoctors gaat Paul Stenhouse in op de vraag of de kruistochten anti-islam waren.

September 2008

Het artikel Baäl, Hoebal en Allah is grondig gereviseerd. Verder een artikel van David Wood: De Deuteronomiumafleidingen: Twee korte, heldere, eenvoudige bewijzen dat Mohammed een valse profeet was

Augustus 2008

Een nieuw artikel van Samuel Green: Het vergelijken van de bijbel met de koran

Juli 2008

Wail Taghlibi onderzoekt in zijn artikel of er Eén Adam of twee? zijn.

Juni 2008 Met dank aan uitgever Boeken om de Bijbel presenteren wij u gratis het ebook Aan mijn moslimvrienden Over de boodschap van de Bijbel van Anise M. Behnam MD
Mei 2008

Een nieuw artikel van James Arlandson: Mohammeds orde van dode dichters: De moorden van satirische dichters in de vroege islam

April 2008 Reactie op Fitna van Geert Wilders
Maart 2008 Graag attenderen we u op de documentaire: Islam, wat het Westen moet weten
Februari 2008

In het artikel Grammaticale fouten in de koran worden 13 taalkundige fouten in de koran gepresenteerd. Een docent van School of Oriental and African Studies, University of London, MAS Abdel Haleem, heeft hierop gereageerd met het bedenken van een grammaticaregel genaamd iltifaat, die in dit artikel wordt besproken.

Verder attenderen we u graag op dit interview met de islamkennner Sam Salomon

Oktober 2007

De komende weken zendt de NMO de documentaire “Mohammed: erfenis van een profeet” wederom uit. Silas constateerde dat deze documentaire eenzijdig en ongebalanceerd is en schreef daarop deze kritische reactie.

September 2007

In Waarom ik harde artikelen over de islam schrijf geeft James M. Arlandson zijn motivatie om islam kritisch te onderzoeken.

Augustus 2007

Twee nieuwe artikelen De dood van Jezus en de dood van Mohammed en Ba’al, Hoebal en Allah, en veel gereviseerde artikelen.

Juni 2007

Twee artikelen van James M. Arlandson:

Mei 2007

In deze update twee artikelen van Ben Kok. Allereerst De God van Abraham, Isaak en Jakob of Allah, een verschil tussen dag en nacht!, een weerlegging van een veelal gemaakte fout om de God van de bijbel en de Allah van de koran als één god te zien.

Verder van zijn hand: Commentaar op rapport Telderstichting maart 2007: “De koran getoetst aan de westers beschaving en rechtsorde” geschreven door H.M.S. Frankenvrij

Als vervolg op het artikel Jezus, pacifisme en het zwaard een artikel van James M. Arlandson: Pacifisme en het zwaard in de evangeliën

En tensotte een weerlegging: ‘Tijdelijk verlaten’ of ‘slaan’? Een evaluatie van Linda Bogaerts interpretatie van soera 4:34

April 2007

De klassieken bibliotheek is uitgebreid met: Dr A. J. Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina

En verder: van James M. Arlandson: Jezus, pacifisme en het zwaard

Maart 2007

Twee artikelen van James M. Arlandson:

Februari 2007

De klassieken bibliotheek is uitgebreid met: Jakob Eigeman, Mohammed, de Profeet der Arabieren.

Verder een artikel van James M. Arlandson: Kruisiging en verminking? Zeg Nee tegen de islamitische wetgeving!

Januari 2007 De klassieken bibliotheek is uitgebreid met: Christiaan Snouck Hurgronje, De Islam
December 2006

De klassieken bibliotheek is uitgebreid met: Samuel M. Zwemer, Oproep tot Gebed

Verder twee artikelen van James M. Arlandson:

November 2006

Twee artikelen van James M. Arlandson:

En een artikel van artikel van Sam Shamoun: Tegen wie praat hij? Het effect dat Allah’s voorspraak heeft op Goddelijke Eenheid

Oktober 2006 Een artikel van John Gilchrist: Wat was werkelijk het teken van Jona? en een artikel van James M. Arlandson: "Akkers" en het trouwen van jonge meisjes in de koran
September 2006

Twee artikelen van James M. Arlandson:

Verder: De koran en wetenschap: Wat onthulde Allah over kosmologie, biologie en geschiedenis?

Augustus 2006

Drie artikelen van James M. Arlandson:

Juli 2006

Een Open uitdaging aan alle moslims opgesteld door Sam Shamoun Twee nieuwe artikelen van James M. Arlandson: Polygamie in de koran en De vrijheid van Christus en de wet van Mohammed: Plaatst de koran het nieuwe testament in de schaduw?

Mei 2006

Gezien de groei van artikelen en lezeraantallen was het nodig om de site eens op de schop te nemen. Een aantal pagina's is verhuisd. Mocht u links naar de site hebben, wilt u die dan svp herzien en aanpassen. Verder treft u in indeze update drie nieuwe artikelen:

April 2006 Ahmed Deedads 'Crucifixion or Crucifiction' wordt weerlegd in: De kruisiging van Christus: een feit, geen fictie.
Maart 2006

Lees wat er aan de kruistochten vooraf ging in De tijdlijn van de islamitische kruistochten. Beantwoordt Mohammed aan de missie van Jezus en is hij een aanvulling op Zijn werk? Het antwoord hierop krijgt u in is de islam een verbetering op het christendom?

Februari 2006

Na aanleiding van de rel om de Deense cartoons: Staat islam boven kritiek? Verder twee nieuwe artikelen: Vrouwen in de pure islam en Islams late militante en mystieke aanspraak op Jeruzalem.

Twee nieuwe artikelen. Mohammed en afbeeldingen waarin toegelicht wordt wat de bijbel en de koran zeggen over het gebruik van afbeeldingen. Verder het artikel: Transformeerde Allah joden in apen en varkens?

Januari 2006

Het is een vaak herhaalde bewering van moslims dat andere geloofsgemeenschappen altijd met respect en waardigheid zijn behandeld in een oprechte islamitische staat. Dat dit niet zo is blijkt o.a uit de djizja, het zogenaamde 'beschermgeld' wat de dhimmie’s aan moslims moesten betalen. Lees meer hierover in het artikel De Djizja belasting: Gelijkheid en waardigheid onder islamitische wet?

Er is een boek toegevoegd aan de boekensectie: Islam ontsluierd waarin de gebroeders Caner, beide ooit moslim en zoon van een geestelijk leider, een haarscherp beeld geven van de islam in zijn volle breedte.

December 2005

Islam als het ‘einde’ van christendom: De argumenten voor abrogatie beoordeeld: Deel 2: Antwoorden op de argumenten van abrogatie. Dit is de opvolger van: Islam als het ‘Einde’ van het christelijke geloof

In deze release twee nieuwe artikelen: Het concilie van Nicea: Bedoelingen en thema’s waarin besproken wordt wat er nu werkelijk gebeurde op dit concilie, om weerwoord te geven op onjuiste beweringen dat op dit concilie de Drie-eenheid werd verzonnen. Verder een nieuw artikel van James M. Arlandson Slavinnen als seksueel bezit in de koran.

Oktober 2005 Twee nieuwe artikelen: De brug naar het eeuwig leven waarin u helder uitgelegd krijgt wat Jezus voor de mensheid heeft gedaan, en Een studie naar het woord “liefde” in de koran.
September 2005 Eén nieuw artikel over huiselijk geweld in de islam: Huiselijk geweld in de islam: De koran over het slaan van vrouwen
Augustus 2005

In deze update wederom een artikel van James M. Arlandson: “ Islamitisch Martelaarschap? Wat een koop! De economie van de dood in de koran”, een artikel dat ons verteld dat islamitisch “martelaarsschap” eigenlijk handel is. Verder het artikel “ Moorden opgedragen door Mohammed

Juli 2005

Tenslotte bieden we het eerste deel aan van de tweedelige serie: Islam als het ‘einde’ van christendom : De argumenten voor abrogatie beoordeeld

Juni 2005

De film “The Kingdom of Heaven” die nu in vele bioscopen draait, kent een ernstige historische onbalans. In het artikel Islamitische Kruistochten vs. Christelijke Kruistochten Wie behoort de “Kingdom of Heaven” toe? wordt hierop ingegaan.

Mei 2005

In deze update het artikel Nadert het einde? waarin een christelijke visie wordt gegeven op de eindtijd. Verder het artikel Christus in de islam en het christelijk geloof als weerlegging op twee artikelen van Ahmed Deedat die door veel (nieuwe) moslims als zoete broodjes worden geslikt. Dan het artikel Djihaad Soera 9:123 vs. Matteüs 10:34 voor de in onze vorige update geïntroduceerde sectie Djihaad, waarin een uitspraak van Jezus vergeleken wordt met één van Mohammed.

Maart 2005 In deze update een nieuwe sectie Djihaad. Met daarin twee nieuwe artikelen: ‘Djihaad kent geen einde’en Islam & Vrede. Verder hebben we enkele Ahadieth toegevoegd die aangeven dat de integriteit van de koran niet zo groot is als ons meestal wordt voorgesteld: Boechari61, Boechari59, Boechari82, Moeslim08, Moeslim31. We gaan in op het argument dat Mohammed genoemd wordt in het bijbelboek Hooglied 5: 16 in de sectie Bijbelcommentaar.
Februari 2005

In deze update een artikel God heeft geen vrouw. In Bijbelcommentaar geven we uitleg over 2 Korintiërs 12 waarin wij de beschuldiging weerspreken dat Paulus met list te werk gaat om gelovigen voor zich te winnen. En we zijn begonnen met een lijst van Leenwoorden in de koran.

Januari 2005

In deze update besteden we bijzonder aandacht aan de Hadieth (meervoud: Ahadieth). Wij hebben de door ons tot nu toe vertaalde Ahadieth ondergebracht in respectievelijk: Sahieh Boechari, Sahieh Moeslim en Soenan Aboe Dawoed. Graag willen wij meer Ahadieth in het Nederlands publiceren.

Allereerst wensen wij al onze bezoekers een gezegend 2005! In dit nieuwe jaar beginnen we stevig met twee nieuwe artikelen: In het artikel van eigen bodem Jahweh-God versus Allah in de sectie Wie is God?, kijken we of de God van de bijbel dezelfde is als de Allah van de koran. Vervolgens kijken we in de sectie Mohammed of de profetieën van Mohammed waar zijn of niet.

December 2004 Wederom een artikel dat ingaat op De moord op Theo van Gogh en islam in de sectie Onder islamitische heerschappij en verder een Weerlegging van eigen bodem op een artikel van Ahmed Deedat, Stierf Jezus aan het kruis?
November 2004 Om meer te begrijpen van de moord op Theo van Gogh wijzen wij onze lezers graag op het artikel Islam & geweld

Oktober 2004

Moslims beweren regelmatig dat Paulus de stichter van het christendom is. Hij zou de boodschap van de Heer Jezus Christus hebben verdraaid en aangepast voor zijn eigen gewin. Nu, in het artikel: 100 overeenkomsten tussen de Heer Jezus Christus en de apostel Paulus kunt u zien dat deze bewering geen gronden heeft.

Een wonder is volgens moslims het feit dat Mohammed analfabeet zou zijn geweest. Of hij dat ook echt was, wordt onderzocht in Mohammed de “ongeletterde profeet”?

Verder presenteren we een schokkend artikel over wat volgens de islamitische wetsscholen moet gebeuren met De afvallige in de sectie Onder islamitische heerschappij.

En tenslotte hebben we aan de Index tot de Islam: Sjaria en Terreur toegevoegd.

September 2004

Hoewel niet-moslims in veel islamitische landen niet of nauwelijks gebedshuizen mogen bouwen voor hun God/ goden, worden erin het Westen met eigen geld of geld uit die moslimlanden vele moskeeën gebouwd. De een nog groter dan de ander. Nadat de moskee gebouwd is wil men graag de oproep tot gebed doen, eerst één keer per week, vervolgens ook tijdens de Ramadan met als uiteindelijke doel vijf keren per dag. Dit ook weer in schril contrast met de Rechten van niet-moslims in een islamitische staat, waar niet-moslims niet luid mogen bidden of hun heilige boeken mogen lezen in hun huizen of hun kerken. Omdat deze oproep in het Arabisch gebeurt, geven we in dit artikel Adzaan de betekenis en de oorsprong ervan.

Verder gaan we in op de vraag of Mohammed zondaar was en geven we aan het einde van dat artikel een oplossing voor iedereen die net als hem met het zondeprobleem worstelt.

Tenslotte neemt Answering-Islam een duidelijk standpunt in inzake het schenden van mensenrechten en veroordeelt het iedere vorm van marteling, of het nu gericht is tegen moslims of niet moslims.Meer hierover in Amerika, moslims en marteling

Augustus 2004

Is de koran van vandaag dezelfde als die in Mohammeds tijd? Het artikel De verdraaiing van de koran en het verlies van vele delen ervan in de sectie De koran geeft goede argumenten dat dit niet zo is. Verder gaat Theophilus in zijn briefwisseling met Abdallah in op De bijbel, de koran en de wetenschap.

Tevens weer een nieuwe sectie Boeken waarin we boeken vermelden die beslist het lezen waard zijn. Eén boek in deze sectie willen wij in het bijzonder onder uw aandacht brengen. Dat is het boek: De uitdaging van de islam voor christenen. Daarin staat op pagina 204 het volgende waar wij ons van harte bij willen aansluiten: “ …Er mag bij ons geen enkele gedachte opkomen als zouden wij moslims willen ‘bekeren’ van hun godsdienst tot de onze. Ons doel is dat zij worden verlost van hun zonden; dat zij verzoend worden met God die hen geschapen heeft en van hen houdt en dat zij gaan behoren tot Gods huisgezin in plaats van ‘onze kerk’. Het is allemaal om hen te doen, niet om ons.”

Juli 2004

We zijn blij u mee te kunnen delen, dat Theofilus en Abdallah hun correspondentie voortzetten. Deze keer schrijft Theofilus zijn Abdallah over de koran. Verder wederom een nieuwe sectie Weerleggingen met antwoordpagina’s op de pennevruchten van Ahmed Deedat en Shabir Ally. Als antwoord op de heer Deedat presenteren we naast de reeds bestaande artikelen: De Drie-eenheid, Christus' kruisiging, Veronderstelde profetieën in de bijbel die naar Mohammed wijzen een nieuw artikel De tekstuele historie van de koran en de bijbel. En tenslotte als antwoord op de heer Ally het ietwat bijgewerkte artikel: 101 opgehelderde 'tegenstrijdigheden' in de bijbel

Mei 2004

Vier nieuwe artikelen. Allereerst, voor de sectie Onder islamitische heerschappij het artikel Promoot islam vrede? dat aansluit op het eerdere artikel Islam: Meer dan een religie. Verder een nieuwe sectie Veelgestelde vragen waarin we twee vragen behandelen: Waarom mogen christenen varkensvlees eten? en Waarom onthulde Jezus niet openlijk zijn identiteit? En tenslotte een nieuwe subsectie bijbelcommentaar in de sectie De bijbel waarin specifieke bijbelgedeelten aan bod komen, met voor nu een artikel van Sam Shamoun: Jeremia 8:8 en de corruptie van de Thora

April 2004

 

Nu de film The Passion of The Christ (zie ook PASSIE) ook in de Lage Landen vertoond gaat worden/ wordt, mogen veel mensen hun overtuigingen over Jezus en zijn dood opnieuw bezien. Voor hen die (nog) twijfelen of het wel werkelijk Jezus (‘Iesa) was die gekruisigd werd, zie twee nieuwe artikelen: Wie was de gekruisigde? of Silas’ Christus` kruisiging. Zie tevens andere artikelen over hem en zijn betekenis voor ons in de sectie Wie is Jezus?

Verder presenteren we het artikel De Dhimmi in de sectie Onder islamitische heerschappij, waarin vanuit historisch perspectief beschreven wordt hoe moslims omgingen met joden en christenen, de zogenaamde Dhimmi’s. En tenslotte een kort artikel Islam: Meer dan een religie, waarin staat dat de islam naast religieuze, ook politieke en culturele aspiraties heeft.

Maart 2004

 

Drie nieuwe artikelen: Een artikel van Walid Bijbel corruptie vs. Koran corruptie of de koranvertalingen zoals we die nu hebben eigenlijk wel betrouwbaar zijn in het licht van de beschuldiging dat de bijbel gecorrumpeerd is. Het artikel WAAROM geloven moslims dat de bijbel gecorrumpeerd is? sluit bij dit thema aan door kort in te gaan op deze vraag. Tenslotte een pittig artikel over de relatie Islam en geweld.

Februari 2004

 

Drie nieuwe artikelen. Allereerst een artikel dat De koran bevestigt dat Paulus het ware evangelie van Christus overdroeg in de sectie De koran. Vervolgens een artikel Rechten van niet-moslims in een islamitische staat over de rechten (of misschien beter, de ontbrekende rechten) van niet-moslims in land waar moslims de dienst uitmaken in de sectie Onder islamitische heerschappij. En tenslotte een artikel Geboortecijfers, dat kritisch vanuit demografische gezichtpunt Polygamie bevraagt in de sectie De vrouw.

Januari 2004

 

Drie-éénheid

Hoofdstuk 2 van Islam en christendom

Januari 2004

Eén nieuw artikel: Chaibar

December 2003

 

Twee nieuwe artikelen:

November 2003

 

Een nieuwe sectie over De vrouw in islam en christendom. Met als eerste artikel: Maar ik houd van hem... . In dit artikel kunt u lezen wat het islamitisch huwelijk inhoudt, met de nadruk op het huwelijk tussen een niet-moslim vrouw en een moslim man.

Het volgende nieuwe artikel van Silas over de leerstelling van abrogatie is toegevoegd: Ahmad, Allah en abrogatie

Een nieuwe sectie Klassieken, hierin zullen de oude informatieve boeken opgenomen worden omtrent islam en christendom waar geen auteursrechten meer op gelden. Verder één nieuw artikel genaamd: De volmaakte mens

Oktober 2003

Het laatste artikel in de serie: De zoektocht naar de verloren Jezus, Deel 3: De komst van het Koninkrijk

September 2003

 

De afgelopen weken heeft de NMO de documentaire “Mohammed: erfenis van een profeet” uitgezonden. Omdat deze documentaire eenzijdig en ongebalanceerd is, heeft Silas daarop de volgende kritische reactie geschreven. Lees de vertaling, en oordeel zelf: Fouten en weglatingen in de documentaire “Mohammed, erfenis van een profeet”

Augustus 2003

 

We zijn terug met een nieuw artikel: De zoektocht naar de verloren Jezus, Deel 2: De gedachten van de Messias

Juni 2003

 

In deze release treft u behalve een groot aantal nieuwe links, de volgende artikelen aan:

De zoektocht naar de verloren Jezus, Deel 1: Vragen stellen, antwoorden zoeken

Veronderstelde profetieën in de bijbel die naar Mohammed wijzen

Verder kunt u lezen hoe Leila Jezus heeft gevonden in: Achter de sluier

Mei 2003

 

Een nieuwe release met de volgende artikelen:

Maart 2003

 

De volgende nieuwe artikelen zijn toegevoegd:

Tevens het bekeringsverhaal van Khaled, een ex-moslim uit Irak: Het rechte pad.

Februari 2003

 

De start van een sectie Links, een sectie Waarom zij zich bekeerden en een sectie: Onder islamitische heerschappij.

Verder een getuigenis van 'Paul'. Een ex-moslim uit Egypte. Lees zijn bekeringsverhaal hier: Hoe ik God heb leren kennen.

Januari 2003

De volgende nieuwe artikelen zijn toegevoegd:

December 2002

Dit is de Nederlandstalige versie van Answering Islam. We zijn gestart met de volgende artikelen: